Diensten

Projectleiding.
Mocht u zelf geen of te weinig tijd hebben, of geen expertise of mogelijkheden bezitten, dan kan Van der Woude Industriële Automatisering de projectleiding voor u verzorgen.

Wij begroten, leiden, plannen en sturen zodat alle betrokken partijen voor bepaalde projecten dezelfde doelstelling behouden.

Advisering.
Wellicht loopt u met ideeën rond maar kunt u zich geen beeld vormen bij de technische haalbaarheid of kosten. Van der Woude Industriële Automatisering kan u hierin objectief adviseren.

Maar het kan ook zo zijn dat u verdwaalt in de complexiteit van de besturingstechnieken het scala aan mogelijkheden die deze besturingstechniek met zich meebrengt.

Laat Van der Woude Industriële Automatisering hierin uw partner zijn. Wij hebben hierin ruime ervaring en schuiven graag aan om het vakjargon te vertalen naar een voor u begrijpelijke taal en geven u desgewenst de nodige adviezen.

Projectengineering.
Het ontwerpen van elektrotechnische schema’s ten behoeve van besturingsinstallaties is een vak op zich.

Beveiligen tegen kortsluiting of overspanning, het beveiligen tegen bliksemstroom, het kiezen van de juiste componenten, het verkrijgproces, actuele normeringen en (veiligheids)voorschriften, regelgeving, uniformiteit en het berekenen van de juiste aderdiameters van kabels.  Allemaal zaken die mee kunnen spelen in het ontwerp van een besturingsinstallatie.

U ziet het, de engineering en het ontwerpen van besturingsinstallaties is méér dan alleen het samenstellen van een tekeningenpakket.

Van der Woude Industriële Automatisering heeft hierin ruime ervaring en kan de hardware-engineering inclusief het samenstellen van een compleet tekeningenpakket in Eplan voor u verzorgen.

Desgewenst nemen wij ook het documentbeheer van u over.